Banner

Castell Monestir d'Escornalbou / Activitats destacades / Concert 4 d'agost - LINA TUR I DANI ESPASA

Activitats destacades
Concert 4 d'agost - LINA TUR I DANI ESPASA
Inici: 04/08/2019  - 
web Lina Tur Bonet i Dani Espasa (1)

LINA TUR BONET, violí
DANI ESPASA, clavicèmbal

Diumenge, 4 d'agost
Hora: 19.00 h
Activitat gratuïta
Places limitades

Cal reserva prèvia
Tel: 977 834 007
escornalbou.cultura@gencat.cat

LINA TUR BONET, violí

Violinista versàtil, després de treballar des de molt jove al costat de molts dels artistes més reconeguts de la música barroca, romàntica i contemporània del moment, i dedicar-se com a solista a la interpretació i gravació tant dels grans compositors com de músiques inèdites, Lina Tur Bonet s'ha convertit en un referent de la música a Espanya i és reclamada arreu d'Europa per agrupacions de primer nivell mundial.

En ella conflueixen les herències musicals més destacades, des dels pioners de l'anomenat historicisme fins a alguns dels directors i intèrprets més consagrats de la música de tots els temps, convertint-se així en dipositària de la gran tradició europea, Tur Bonet compta a més amb la particularitat de tocar un repertori inusualment extens que inclou més de 400 anys de música, sempre fent ús dels instruments de cada època, i que va des del violí sol fins a l'orquestra simfònica.

Sent especial predilecció per la música de cambra, per J.S. Bach, per donar veu a les músiques oblidades de compositors cèlebres -primeres versions dels trios de Boccherini opus 34, música de Gaetano Brunetti (trios, quartets i la seva Simfonia concertant), obres per a violí sol de Matteys, sonates per a violí de Jacquet de la Guerre o fins i tot música desconeguda del mateix Antonio Vivaldi, entre d'altres.

DANI ESPASA, clavicèmbal
Nascut a la Canonja, va estudiar piano als Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i arquitectura a l'UPC de Barcelona. Ha treballat com a compositor, pianista i director musical d'espectacles de dansa, cinema, televisió i, sobretot, del teatre, col·laborant amb directors com Lluís Pasqual, Calixto Bieito, Josep Maria Flotats, Joan Ollé, Sergi Belbel o Jordi Prat i Coll.

A més de ser productor i compositor de diversos discs de Lídia Pujol, també és director musical, pianista i acordionista de la cantant Maria del Mar Bonet.

Ha dirigit l'ensemble de música contemporània Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS Records.

Després de completar els estudis de clave i baix continu amb Béatrice Martin a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC), cursos amb Pierre Hantaï i Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J.P. Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, renaixentista i medieval.

En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les sacqueboutiers de Toulouse, La Caravaggia i MUSIca ALcheMIca. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts d'Europa, Amèrica i Àsia.

Des de 2005 és director de l'orquestra barroca Vespres d'Arnadí. Actualment és professor d'improvisació i de música de cambra a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC), a Barcelona.

PROGRAMA

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704)
"L'Anunciació", de les Sonates del Rosari

Marco Uccellini (1603-1680)
Sonata "per la Laura Riluscente"

Giovanni Paolo Cima (1570-1622)
Sonata Seconda

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Sonata op. V n. XII en Re menor "La Folia"

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Sonata en Re major HWV 371
Affettuoso-Allegro-Larghetto-Allegro

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonata N. 6 en Sol major BWV 1019
Allegro-Largo-Allegro-Adagio-Allegro

Copyright Departament de Cultura. Agència Catalana del Patrimoni Cultural | http://patrimoni.gencat.cat/